Fiktionalitet

Tilbage i 2013 udgav Louise Brix Jacobsen, Stefan Kjerkegaard, Rikke Andersen Kraglund, Henrik Skov Nielsen, Carsten Stage og jeg bogen Fiktionalitet, som også vandt lærebogsprisen. Bogen introducerer begrebet fiktionalitet og viser, hvordan fx politiske taler, dokumentarfilm, litteratur og facebook-opdateringer kan benytte sig af fiktionaliserede former for kommunikation. Fiktionalitet anvendes således både i og uden for traditionelle…

Den affektive intensivering af Danmark. Grænsekontrollen på Facebook

Siden den 4. januar, hvor grænsekontrolle blev indført, har jeg som en del af et større forskningsprojekt, undersøgt alt det som de ni partilederne og de ni politiske partier har sagt som flygtninge og indvandrere på Facebook. Det er et meget stor materiale, og det giver et overblik over, hvordan debatten om kulturkampen udvikler sig på…

Kronik i Information. Danmarkskanonen er lunken nationalisme

Da Bertel Haarders Danmarkskanon kom, skrev jeg et blogindlæg og en lang note på Facebook. Kanonerne er noget jeg har forsket i siden 2007, så jeg har rigtig meget materiale og forskning om fænomenet. Derfor kan det også være svært at fatte mig i korthed, og ikke mindst formidle det på en ikke akademisk måde….

Problemerne med Bertel Haarders Danmarkskanon

Ifølge Bertel Haarder er ”vi danskere for utydelige om vores værdier”, og derfor bedte han ”folket” om at indstille danske værdier til en Danmarkskanon. Der kom 2.425 forslag, et ekspertudvalg valgte 20 af disse, og ved en afstemning blev der udvalgt 10 værdier til kanonen: Frisind, kønsligestilling, velfærdssamfundet, tillid, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed,…