Day 1-5: Progress, but nausea and food loathing

I was really tired the day after my new birthday – on Day 1. It was probably the chemo and not the blood stem cells, but nonetheless it had taken a hard toll on my body. But considering the amount of chemo and medicine I was doing okay. Suddenly my blood pressure, which has until…

Dag 1-5: Fremskridt, men kvalme og madlede

Dagen efter min nye fødselsdag – dag 1 – var jeg virkelig træt. Det var kemoen og ikke nødvendigvis stamcellerne, der havde tæret hårdt på kroppen. Efter omstændighederne var jeg nu okay. Mit blodtryk steg pludselig ret voldsomt. Det var på grund af alt den medicin, jeg får. Nu får jeg noget blodtryksmedicin, så det…

Day 0: My new birthday. Blood stem cells!

Day 0 Finally day 0 arrived. The big day where my blood stem cells were to be reintroduced. I had been a bit nervous, because I knew that it would be really cold (max 4 degrees), could hurt, and taste bad. There were also risks of side effects, but that would not be due to…

Dag 0: Min nye fødselsdag. Blodstamceller!

Dag 0 Så blev det endelig dag 0. Den store dag, hvor blodstamcellerne skulle genindføres. Jeg havde været lidt nervøs, for jeg vidste, at det ville være rigtig koldt (maks. 4 grader), kunne gøre lidt ondt og smage grimt. Man kunne også risikere at få bivirkninger, men de ville ikke være på grund af stamcellerne,…

Counting towards Zero: Chemo and side effects

I don’t have any energy. But I’ll try to log how the treatment is progressing. So much is happening that I almost forget about it myself. I connection with the blood stemcell treatment the doctors are counting towards day zero. The new birthday! The day the stem cells are transplanted. Day -5 The day began…

At tælle frem mod nul: Kemo og bivirkninger

Jeg har ingen energi, men jeg vil alligevel forsøge at kortlægge, hvordan behandlingen er forløbet. Det er sket så meget, at jeg nærmest selv glemmer det hele. I forbindelse med stamcellebehandlingen er det sådan at de tæller ned mod dag 0 – den store nye fødselsdag – hvor stamcellerne genindsættes, så dagene herunder er beskrevet…

Energiboble, kemoforberedelser og gode nyheder i BBC

I mandags fik jeg pludselig en helt masse energi. Det var som om en tåge lettede fra mit hoved. Det var simpelthen sådan en lettelse! Jeg løb rundt omkring mig selv i cirkler, skrev på en artikel, bagte, syede og plantede på altanen. Det med at plante vores planer ud på altanen var måske lidt…

Energy bubble, chemo-prep and great news in BBC

Last Monday I suddenly got a lot of energy. It was like a fog disappeared from my head. It was such a huge relief. I was running around my self in circles, writing on an article, backing, sewing and planting on the balcony.  Planting on the balcony was a bit stupid, because it is still…

Når fremmede vil lære mig, hvordan jeg bliver rask: &%¤#!@#!

Jeg har taget tilløb til at skrive det her blogindlæg, fordi det handler om, hvor grænseoverskridende mennesker kan være, når man har syg krop, og om hvor svært det kan være at træde ud af rollen som den pæne pige og sige fra. I fredags skulle jeg til min ugentlige træning hos fysioterapeuten. Inden træningen…

When strangers think they have the cure for MS: &%¤#!@#!

I have been thinking a lot about how to write this blog post, because it is about other people’s transgressive behaviour towards people with illnesses, and about how difficult it can be to step out of the role as “nice girl” and say enough is enough. Last Friday I went to my weekly workout at…